Systeemtherapie Groningen – Praktijk Marleen Pastoor

Heb je te kampen met psychische klachten, huiselijk geweld of problemen binnen je relatie, gezin of op je werk? Weet dat het nooit te laat is om hier een oplossing voor te vinden. Schakel mijn deskundige hulp in en ervaar wat praktische systeemtherapie jou kan brengen. In mijn praktijk maak ik gebruik van meerdere vormen van therapie. Welke dat is en of een combinatie van therapieën voor jou het beste werkt, bespreek ik graag in een persoonlijk gesprek met je.

Inzet van systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die een brede toepassing kent. Deze vorm van familietherapie kom je ook wel tegen onder de benaming relatie- en gezinstherapie. Het is een vorm van hulpverlening die verder gaat dan de focus op jou als persoon. Je maakt als individu immers onderdeel uit van meerdere systemen. Op je werk ben je een van de collega’s en in je familie neem je ook een bepaalde plek in.

Familie vormt een systeem

Als onderdeel van cultuur, collega’s en familie spelen deze mensen ook een belangrijke rol in het geheel. Omgevingsfactoren en de wisselwerking tussen jou en anderen is bepalend voor hoe eenieder zich binnen deze relaties gedraagt en beweegt. Bij Systeemtherapie Groningen wordt gekeken naar de dynamiek in het systeem. Zo is het mogelijk dat ook anderen uit jouw systeem betrokken worden bij de sessies.

Onderlinge contacten

Handelen vanuit je ervaringen voelt vertrouwd en is een logische manier van doen. Helaas is het lang niet altijd zo dat dit je ook iets goeds brengt. Bij systeemtherapie gaan we actief aan de slag met het in kaart brengen en het verbeteren van je onderlinge contacten. Interactie met andere mensen, brengt hoe dan ook een bepaalde uitwerking met zich mee. Er wordt over en weer iets van elkaar verwacht. Hierdoor reageer je als persoon op een bepaalde manier en dat werkt door in je gedrag en denkwijze.

Omdat je mijn hulp als systeemtherapeut Groningen inschakelt, is de kans groot dat er bij jou sprake is van ongewenste patronen, met bijbehorende klachten. Tijd om hiervoor een oplossing te zoeken die past bij wat je nodig hebt.

Ongewenste patronen doorbreken

Als je met psychische klachten te maken hebt, is het goed om via systeemtherapie je onderlinge relaties met anderen onder de loep te nemen. Hierbij kan aandacht worden besteed aan je privé-situatie, school, je werk en je woonomgeving. In hoeverre hebben deze contacten invloed op je problemen? Laten we samen kijken wat je nodig hebt om negatieve patronen te doorbreken. Dit biedt ruimte om je eigen normen en waarden aan bod te laten komen en de negativiteit in je leven een halt toe te roepen.

Hoe werkt systeemtherapie?

Bij systeemtherapie Groningen kijken we actief naar je gedrag in context met je familieleden, collega’s en wat je van vroeger hebt meegekregen. Hiermee probeer ik jou het inzicht te geven wat nodig is om te herkennen waarom bepaalde patronen je leven zijn gaan beheersen. Vanaf het moment dat je opgroeit, wordt door je ouders of verzorgers verwacht dat je je op een bepaalde manier gedraagt. Dit gebeurt op een manier die past bij hun normen en waarden, maar is dit ook hoe je als persoon bent en past het bij hoe je in het leven wilt staan?

Gedragsregels en problematiek

Heb je gedragsproblemen ontwikkeld of is er bij jou sprake van een echtscheiding of terugkerende ruzies? Ik help je om dichter bij je omgeving te komen door jou de handvatten aan te reiken die hiervoor nodig zijn. Op het moment dat je ervaart wat hierdoor mogelijk is, open je de weg naar verandering en is er ruimte voor wat je nodig hebt in het leven. De oplossing voor je probleem is dichterbij dan je denkt. De hulp van een deskundige buitenstaander kan net even dat zetje in de goede richting zijn.

Contact opnemen

Kom met mij in contact voor een intakegesprek, dan kijken we samen wat je nodig hebt om je leven weer een positieve wending te geven. Behalve voor systeemtherapie ben je ook voor andere therapievormen van harte welkom in mijn praktijk. Ik kijk ernaar uit om je te leren kennen.