Familieruzie

Ruzie binnen je familie kan voor de nodige opschudding zorgen en reacties veroorzaken bij meerdere familieleden. Met zoveel verschillende persoonlijkheden is het belangrijk dat er goed met elkaar gecommuniceerd wordt. Ontstaat er een ruzie, dan brengt dit klachten als stress en onzekerheid teweeg.

Het kan voelen dat jou onrecht wordt aangedaan. Misschien voel je de behoefte om tegengas te geven of kruip je juist in je schulp. Je normen en waarden en je persoonlijkheid spelen mee in je manier van reageren. Voor je het weet ontstaat er een situatie die de familiebanden enorm onder druk zet. Even stoom afblazen of uit de situatie stappen, is dan aan te raden. Daarmee is het probleem alleen nog niet opgelost.

Normen en waarden binnen een familie

Hoe je bent opgevoed en wat er van je werd verwacht, kan anders zijn dan hoe je familieleden zijn grootgebracht. Een goedbedoelde discussie eindigt ongewild in een ruzie, er vallen over en weer verwensingen en voor je het weet is de verbondenheid tussen familieleden ver te zoeken.

Het kan zelfs zijn dat er een ruzie ontstaat, terwijl je geen idee hebt hoe het zo ver uit de hand heeft kunnen lopen. Wat voor de ene persoon enorm heftig lijkt, kan voor de ander onschuldig overkomen. Hulp van een buitenstaander kan wenselijk en effectief zijn bij familieruzies.

Interactie tussen familieleden

Als systeemtherapeut heb ik mij gespecialiseerd in de samenhang tussen mensen en de manier waarop ze elkaar beïnvloeden. Ik kijk welke patronen ik herken, welke negatieve patronen ik herken en wat er nodig is om de boel weer tot rust te krijgen. Onbegrip of je niet gehoord voelen, zijn veelgehoorde termen bij familieruzies. Iemand kan het gevoel hebben niet begrepen te worden. Vooral bij een familieband is dat heftig om te ervaren. Weet dat er altijd kans is op verbetering.

Iedereen is uniek

Elke persoon heeft een eigen verhaal. Ervaringen uit het verleden, zowel positief als negatief, hebben iemand gemaakt tot wie hij of zij nu is. Hier oog voor hebben, en van daaruit op zoek gaan naar de oorzaak van de familieruzie, is vaak het begin van de oplossing. Ik bied zowel individuele therapie, als gezins- en relatietherapie. Wat je momenteel meemaakt en hoe dit van invloed is op je leven, gebruik ik als basis voor de therapeutische hulp die ik je aanbied.

Grenzen bewaken

Het is niet ondenkbaar dat er tijdens een ruzie over je grenzen wordt gegaan. Niet iedereen kan en durft even makkelijk nee te zeggen tegen een familielid. Gelukkig valt dit wel te leren. Laten we samen kijken wat de achterliggende reden is van de familieruzie.

Op het moment dat je hier inzicht in krijgt, biedt dit ruimte voor begrip en erkenning. Heb je het gevoel dat therapie voor jou uitkomst biedt, dan kom ik graag met je in contact. Passend bij jou als persoon en de situatie, stem ik mijn hulp af op je behoeften.