Over mij

Mijn naam is Marleen Pastoor en ik ben vanuit het prachtige Groningen werkzaam als systeemtherapeut. Ik houd mij met passie en goede kennis van zaken bezig met het oplossen van allerlei levensvragen en problemen van mijn cliënten. Ik bied ondersteuning en een luisterend oor zonder een oordeel te vellen. Hierbij maken hoop en de positieve aspecten in iemands leven ook deel uit van mijn therapie.

Therapie en hulpvraag

Om tot een goed passende oplossing te komen, is er bij therapie altijd sprake van maatwerk. Laat de situatie ruimte voor humor, dan zal dat zeker aan bod komen. Zo staat de sessie niet alleen in het teken van de problemen of klachten, maar is het ook mogelijk om een beetje te ontspannen en ruimte te creëren.

Opleiding tot systeemtherapeut

Voordat ik als therapeut aan de slag ben gegaan, heb ik de opleiding tot systeemtherapeut, aangesloten bij de NVRG, gevolgd. Met de instrumenten uit deze opleiding kan ik cliënten bijstaan in hun zoektocht naar het hervinden van zichzelf. Ik breng in kaart hoe bepaalde patronen zijn ontstaan en wat ze nodig hebben om deze te doorbreken. De kennis die ik heb opgedaan komt voort uit mijn opleiding, maar ook vanuit mijn werkzame leven in de jeugdhulpverlening en in de medische wereld, waar ik vertrouwenspersoon ben.

Interactie tussen mensen biedt inzicht

Het boeiende aan mijn vak als therapeut vind ik de interactie tussen mensen. De manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren, fascineren mij enorm. Hoe personen elkaar benaderen en op elkaar reageren, geeft mij veel informatie over hun karakter en achtergrond. Bij alles wat we als mens doen en zeggen, spelen normen, waarden en referentiekader een rol. Hierdoor ontstaat in gesprekken een bepaalde chemie en interactie.

Soms ben je in gesprek met een familielid dat jou feilloos aanvoelt en op een ander moment lijk je in gesprek te zijn met familieleden waar je totaal geen klik mee hebt. Toch is ook deze persoon onderdeel van je intieme kring en is het fijn als je weet hoe je met die personen moet omgaan.

Meerdere therapievormen inzetbaar

Tijdens mijn werk als systeemtherapeut kan ik meerdere vormen van therapie inzetten. Hierdoor heb ik de mogelijkheid om een grote groep mensen te helpen met het verbeteren van hun leven. Mijn hulp biedt uitkomst bij de gevolgen van onder meer de volgende ingrijpende gebeurtenissen

  • (Jeugd)trauma
  • Familieruzie
  • Parentificatie
  • Relatieproblemen
  • Ontrouw
  • Liefdesverdriet
  • Deskundige begeleiding en ondersteuning

Nauwe banden met familie en liefdespartners brengen een diepe verbondenheid met zich mee. Als dat wordt aangetast, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Vanuit mijn oprechte betrokkenheid en deskundigheid werk ik graag aan het verbeteren van iemands leven. Altijd passend bij de situatie en met het gewenste eindresultaat voor ogen. De vraag of bepaalde waarden en overtuigingen kloppen, stel ik dan ook met regelmaat aan mijn cliënten.

Eigen levenservaringen

Ook ik heb in mijn leven voor de nodige uitdagingen gestaan. Zo heb ik mijn twee zussen verloren die nog in de bloei van hun leven waren en enkele jaren daarna heb ik mijn man verloren. Deze ingrijpende gebeurtenissen en andere persoonlijke ervaringen hebben mij getriggerd om keuzes te maken in mijn leven. Een daarvan is mijn verlangen om systeemtherapeut te worden en anderen te helpen met de inzichten en kennis die ik heb opgedaan.

Systeemtherapie plaatst individueel gedrag in de juiste context. Dit kan zijn van naasten, de familiegeschiedenis en cultuur. Bepaalde bestaande tradities lijken soms onschuldig, terwijl ze verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Als dit zichtbaar wordt, is de weg naar verandering geopend.

Kom met mij in contact, ik heet je graag welkom in mijn praktijk in Groningen.