Ingewikkelde familie dynamiek

Met je gezin en familie heb je een nauwe band. Het zijn deze personen die in het leven dicht bij jou staan. Familiebanden scheppen bovendien unieke verwachtingen. Juist door de unieke verbondenheid en dynamiek, komt in deze situatie een loyaliteit om de hoek kijken. Waar je vanaf je geboorte afhankelijk bent van de zorg en ondersteuning door je ouders of verzorgers, neemt de vanzelfsprekendheid van deze afhankelijkheid af, naarmate je ouder wordt.

Je ontwikkelt je eigen visies, opvattingen en ideeën en dat resulteert in normen en waarden die misschien niet overeenkomen met wat je vanuit je jeugd hebt meegekregen. Hierdoor kan tweestrijd en innerlijke onrust ontstaan. Hoe kun je vertrouwen op wat je voelt en denkt als dat niet past bij wat jou ooit is geleerd?

Unieke verbondenheid binnen familie

Waar jij je vrienden uitkiest op karakter en raakvlakken, is daar bij je familieleden geen sprake van. Zij zijn met je verbonden, of je dat wilt of niet. De beweging in een familie kan erg ingewikkeld zijn, niet in de laatste plaats omdat er wordt uitgegaan van een bepaalde vanzelfsprekendheid. Helemaal loskomen van je ouders, broers of zussen is vrijwel niet mogelijk, ook al zou je dat graag willen.

Hulp bij conflicten in familie

Beter is het om met behulp van therapie in Groningen actief aan de slag te gaan met het herstellen van de onderlinge banden. Staat jullie familiesysteem onder druk door conflicten en wil je dit een halt toeroepen? Kies dan voor de professionele hulp die ik je bied.

Emotioneel afwezige ouders

Voel jij je in je jonge jaren niet gezien of gehoord door je ouders of verzorgers, dan bestaat de kans dat de dynamiek in jullie onderlinge relatie niet optimaal is. De oorsprong in deze dynamiek kan terug te voeren zijn op het mogelijkheid dat jij je vroeger onzichtbaar hebt gemaakt of juist extreem zorgzaam werd.

Invloed van jeugd op volwassenheid

Geen goede verbinding voelen op jonge leeftijd laat je twijfelen aan wie je bent als persoon. Pas als je ouder wordt komt het gevoel dat je jeugd niet de veiligheid heeft geboden, die toen nodig had. Maar hoe keer je het tij en hoe zorg je ervoor dat nu wel aan je behoeften wordt voldaan? Gevoel en verstand liggen soms mijlenver uit elkaar en dan kan de hulp van een gespecialiseerd therapeut de juiste zet zijn.

Verstoorde ouder-kind relatie

Voorkom dat je leven in het teken staat van wat je vroeger aan veiligheid en geborgenheid hebt gemist. Ga je hier niet aan werken, dan loop je het risico dat je mensen die belangrijk voor je zijn van je afstoot. Ik help je om uit te zoeken hoe je een familiesysteem inricht en hoe je daar op een positieve manier mee omgaat. Het vinden van een nieuwe dynamiek is een goed begin. Wanneer je inziet welke verantwoordelijkheid bij jou ligt, krijg je de touwtjes van je leven weer in eigen handen en leer je zijn wie je in de kern bent.

Contact opnemen

Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Voelt het contact goed en zie je in mij de therapeut die jou kan helpen, dan gaan we samen kijken hoe we je ingewikkelde familiedynamiek gaan ontrafelen en ombuigen naar iets positiefs.